Stawiamy na partnerstwo

i rozumienie potrzeb naszych Klientów

Nasza ofertaKontakt

Specjalizujemy się we wdrażaniu, rozwijaniu i serwisowaniu
rozwiązań ERP opartych na systemach SAP

Jesteśmy spółką specjalizującą się we wdrażaniu, rozwijaniu i serwisowaniu rozwiązań ERP opartych na systemie SAP. Szerokie doświadczenie wynikające z projektów realizowanych przez członków naszego zespołu pozwala nam na podejmowanie i realizację prac dotyczących wdrożeń i rozwoju systemów w zróżnicowanych organizacjach. Dotyczy to różnorodnych branż począwszy od usług, rozwiązań komercyjnych aż po sektor administracji publicznej, który stanowi obecnie najistotniejszy przedmiot naszej działalności. Unikalne kompetencje związane z rozwiązaniami dla sektora publicznego potwierdziliśmy uczestnicząc w realizacji najbardziej znaczących w ostatnich latach wdrożeń systemu SAP.

Nasza ofertaKontakt

Współpracowaliśmy z najlepszymi

U nas w Hedkom stawiamy na partnerstwo i rozumienie potrzeb

Na tę ideę patrzymy nie tyle przez pryzmat konieczności ekonomicznej, ale mając świadomość, że działanie nastawione na współpracę, rozumienie oczekiwań i partnerstwo jest jedyną drogą do osiągnięcia wspólnej korzyści z realizowanego przedsięwzięcia. Uważamy, że poprawne relacje można tworzyć jedynie w oparciu o zaufanie i budowanie więzi partnerskich, dzięki którym strony ostatecznie osiągają wspólne korzyści i oczekiwane rezultaty. Jedynie takie podejście pozwala na budowanie długofalowych relacji opartych na zaufaniu -relacji z klientami, którzy są dla nas partnerami w realizacji wspólnych zadań.

Skontaktuj się z nami

Aktualności

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU